הכנס הראשון בכנסת- חיבור דור העתיד לעבודת האדמה!

31.01
2018

גם אנחנו חלק מהכנס החשוב הזה!

המעוניינים להצטרף אפשר ליצור קשר ולהרשם במידה ויש מקומות פנויים

יונתן – 052-8666040