עבודה עברית
תכנית לעבודה מועדפת בערבה התיכונה לצעירים בוגרי ובוגרות שירות